Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Pierwsza pomoc z żołnierzami I Pułku Saperów z Brzegu

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Szkolenie dla dzieci i personelu przeprowadzili żołnierze z Brzegu oraz strażacy z OSP z Lewina Brzeskiego.
Bardzo dziękujemy

Skip to content