Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Kadra

Kadra pedagogiczna

Kadrę przedszkola stanowią wysoko wykwalifikowane nauczycielki, które stawiają na indywidualny rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo i zdrowie oraz przygotowanie do dojrzałości szkolnej. Realizują podstawę programową MEN, piszą własne programy dostosowane do potrzeb dzieci, opracowują innowacje pedagogiczne oraz nieustannie wzbogacają swoją wiedzę poprzez doskonalenie zawodowe i dbają o własny rozwój.

ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor  
Dorota Mościcka
Dyrektor
mgr nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego.
Dodatkowe kwalifikacje: administracja i zarządzanie w placówkach oświatowych oraz oligofrenopedagog, logopeda, surdopedagog;
Nauczyciele  
Janina Barg mgr nauczyciel dyplomowany- nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z elementami sensomotoryki;
Małgorzata Janeczek mgr nauczyciel dyplomowany- nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, pedagog terapeuta;
Ewa Chrobot mgr nauczyciel dyplomowany – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: logopedia
Małgorzata Kalińska mgr nauczyciel dyplomowany – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego i muzyki.
Dodatkowe kwalifikacje : oligofrenopedagog, pedagog terapeuta;
Katarzyna Kazikowska mgr nauczyciel kontraktowy – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog
Małgorzata Korytkowska- Pufka mgr nauczyciel dyplomowany – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika;
Paulina Kowal mgr nauczyciel początkujący – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego.
Dodatkowe kwalifikacje: pedagog, pomoc psychologiczno – pedagogiczna edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
Marzena Nesterów mgr nauczyciel kontraktowy – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: pedagog, oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka;
Paula Witek mgr nauczyciel kontraktowy – nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe kwalifikacje: pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
Katarzyna Dubińska mgr teologii – katecheta
Sylwia Piechowiak mgr nauczyciel początkujący – psycholog

Kadra techniczna

Personel techniczny, który dba o przedszkole i jego otoczenie oraz wspiera nauczycieli w opiece nad dziećmi:

Anna Woźniak pomoc nauczyciela
Amelia Reszczyńska pomoc nauczyciela
Joanna Górnika pomoc techniczna
Agnieszka Skulska pomoc techniczna
Ewa Zalewska pomoc techniczna
Józefa Rutowicz pomoc techniczna
Jolanta Kluczny pomoc techniczna

W przedszkolu sprawami zaopatrzenia zajmuje się intendent:
Honorata Tarnawa

W kuchni pracuje zespół trzyosobowy:
Kucharka –Wioleta Lorenc
Pomoc kucharki : Małgorzata Żegalska, Bożena Nowosielska

Usterkami i remontami oraz dbaniem o ogród i otoczenie przedszkola zajmuje się pan woźny- konserwator:
Robert Kierul

Skip to content