Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Dzieci najmłodsze

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawa swobodna.
8:00-8:30 Zabawy swobodne dzieci: zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym, teraputycznym. Ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. – zajęcia dydaktyczne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integracyjne.
8:30-8:45 Zabawy rytmiczno – ruchowe , ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-10:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę Programową
10:30-10:40 Czynności higieniczne. Przygotowanie do II śniadania.
10:40-10:50 II Śniadanie
10:50-11:20 Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne na placu przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.
11:20-11:30 Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne.
11:30-12:00 Obiad
12:00-14:00 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania. Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki.
14:00-14:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe
14:15-14:30 Podwieczorek
14:30-15:30 Realizacja dodatkowych programów i projektów edukacyjnych.
Ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka – utrwalenie zdobytych wiadomości.
zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integracyjne oraz zabawy ruchowe.
Praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjno – stymulującym.
Zabawy na placu przedszkolnym.
15:30–16:00 Rozchodzenie się dzieci.
Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy stolikowe.

Dzieci starsze

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawa swobodna.
8:00-8:30 Ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka – zajęcia dydaktyczne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integracyjne i ruchowe.
Zabawy swobodne dzieci: zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym,
8:30-8:45 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30-10:50 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę Programową. Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według programu wychowania przedszkolnego: kształtowanie mowy i myślenia, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne.
10:50-11:00 Czynności higieniczne. II śniadanie.
11:00-11:50 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
11:50-12:00 Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczne.
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:45 Zajęcia dydaktyczne – zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integracyjne. Ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Utrwalenie zdobytych wiadomości. Zabawy rytmiczno – ruchowe.
Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy w małych zespołach, działalność plastyczno-konstrukcyjna, zabawa w teatr, zabawa z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, dodatkowe programy, projekty edukacyjne i innowacje.
13:45-14:00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności organizacyjno-porządkowe, higieniczne.
14:00-14:30 Podwieczorek
14:30-15:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej; zabawy ruchowe i muzyczne, kreatywne, gry i zabawy w sali lub na powietrzu według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym i stymulującym, praca wyrównawcza, prace porządkowe, rozmowy indywidualne z dziećmi.
15:30-16:00 Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.
Skip to content