Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Rekrutacja 2024

Uprzejmie informujemy, że postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli usytuowanych na terenie gminy Lewin Brzeski, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2225/2024 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2024r. ustala się w następujących terminach :

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych:

W postepowaniu rekrutacyjnym od dnia 26 lutego 2024r. do dnia 8 marca 2024r.

W postepowaniu uzupełniającym od dnia 8 kwietnia 2024r do dnia 10 maja 2024r.

 1. Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć podpisy obojga rodziców
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w przypadku spełniania wymagań:

  • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (bez podawania wynagrodzenia)
  • Kopie orzeczenia o niepełnosprawności , z potwierdzonym przez rodzica zgodności z oryginałem na każdej stronie ( jeśli takie orzeczenie posiadają: dzieci lub rodzice)
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobrać ze strony przedszkola oraz kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód
  • Dokumenty poświadczające pieczę zastępczą,
  • Oświadczenie o wielodzietności (3 lub więcej dzieci)– pobrać ze strony przedszkola
  • Oświadczenie o uczęszczaniu starczego rodzeństwa do przedszkola – pobrać ze strony przedszkola do którego składa wniosek
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii przedszkola lub włożyć do koperty z podpisem „REKRUTACJA” i wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w dniu 15 marca 2024r.

Skip to content