Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA POBYT W GODZINACH WYKRACZAJĄCYCH PONAD REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Pobyt dziecka 6-letniego odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówce poza godzinami realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
 • Rodzice dzieci pięcioletnich i młodszych zobowiązani są do uiszczania opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (8.00-13.00).
 • Wysokość opłat wynosi 1,30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu. Wysokość miesięcznej opłaty stałej za w/w świadczenia stanowi iloczyn w/w opłaty i rzeczywistej liczby godzin uczestnictwa dziecka w zajęciach.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

 • W naszym przedszkolu serwujemy podopiecznym 3 posiłki:
  – Śniadanie – o godzinie 9.00
  – Obiad – o godzinie 12.00
  – Podwieczorek – o godzinie 14.00
 • Dzieci zgłoszone do przedszkola do godziny 13.00 – korzystają z 2 posiłków dziennie – śniadanie i obiad.
 • Dzieci zgłoszone do przedszkola w pozostałych godzinach (13.00 – 16.00) – korzystają z 3 posiłków dziennie – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Obowiązujące stawki żywieniowe:

 • Śniadanie + obiad – 7,50 zł
 • Śniadanie + obiad + podwieczorek 10,00 zł
Skip to content