Publiczne Przedszkole nr 2 Lewin Brzeski 77 412 76 82 ppnr2lewinb@poczta.onet.pl

Misja

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy”

R.Fulghmum

Jesteśmy przedszkolem twórczym, otwartym, przyjaznym dzieciom, rodzinie i pracownikom, w którym dzieci, rodzice i personel akceptują się wzajemnie i są równouprawnionymi partnerami .
Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata.
Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia.
Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami.

Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

Każde dziecko jest dla nas ważne!
Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne.
Pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Skip to content